torsdag 5. november 2009

Bruk av rekneark i skulen

Rekneark er eit nyttig verkty, som eg tykkjer dei fleste burde sette seg inn i for å kunne meistre det på eit eller anna nivå.
Det er eit verkty som kan brukast i mange ulike fag på forskjellige måtar.
I Google Docs kan ein bruke rekneark, lagre det og finne det igjen uansett kva maskin ein er på. Det er difor heilt glimrande i undervisningssamanheng.

Matematikk er eit sjølvsagt fag ein kan bruke dette i. Om ein lærer seg nokre av dei mest grunnleggande formlane kan ein bruke det til utrekningar av alle slag.

Sjølv har eg brukt det i samfunnsfag i 4.klasse i praksis. Klassa var delt opp i grupper, og kvar av gruppene var ute og plukka søppel i nokre minutt på ulike stadar rundt skulen. Resultatet skulle dei presentere i ein statistikk.
Dette er eit døme på det.

Eg har også laga ei gloseprøve i engelsk. Dette har eg ikkje sett før leksjonen i Rekneark, så eg syntast det var litt artig. Skal definitivt ta med meg ideèn vidare.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar