fredag 18. september 2009

Gratis studie?

Problemstilling:
Vi vel å følgje gratis (eller nesten gratis) prinsippet i studiet. Skulle ein heller bruke meir profesjonelle verkty?

DKL 101 er eit studie som er lagt opp til å vere så billig som mogleg for studentane. Alle utgifter skal vere på eit minimum. Det fins sjølvsagt både positive og negative sider ved dette.

For det første er det bra for oss studentar at vi slepp å bruke store summar for vere i stand til å gjennomføre dette studiet. I tillegg opnar det meir for studentar som ikkje har mykje teknisk utstyr heime og som kanskje difor heller ikkje har store kunnskapar i dette emnet. Ein lærar på 50 år har sannsynlegvis ikkje same forutsetnadane som ein student på 20 år. Ved å gjere studiane så grunnleggande som mogleg vil difor alle ha moglegheit til å kunne fullføre.

Dei fleste som tek dette faget ser for seg ei framtid innan skuleverket. Ved å ikkje legge alt for mykje pengar i utstyret i studiet er ein på mange måtar betre rusta for skulekvardagen. Dei fleste skular har ikkje superfancy verkty. Er ein vande med det, kan det verte problematisk å skulle gå langt tilbake i tid i forhold til teknologi i undervisingsituasjonen.

Negativt: Hadde fått meir kunnskapar om ein brukte betre og meir moderne verkty?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar